Tema // Brugere, Fagpersoner, Pårørende, Senfølger

Synlighedsdagen 2019

TID: Torsdag d. 3. oktober 2019 kl. 12-17.
STED: DOK5000, Havnegade 20, 5000 Odense C.

DAGENS TEMA: SENFØLGER OG SEKSUALITET
På dagen sætter vi et mildt og nænsomt lys på mennesker, der som en senfølge efter seksuelle overgreb i opvæksten, oplever udfordringer med at få etableret en voksen seksualitet.

Seksualitet kan handle om mange ting, og på samme måde viser den sig forskelligt blandt mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdommen.

Det kan blandt andet handle om undgåelse af sex, underkastning, forsøg på at kontrollere sit sexliv, udfordringer med lyst og nydelse, udfordringer med at gennemføre et samleje og hyperseksualitet.

Vi har sammensat et program, der vil komme omkring dette tema, set fra både den personlige og den fagpsykologiske vinkel.

PROGRAM
12.00-12.20   VELKOMST
v/ Michael Rasmussen Palm, Landsforeningen Spor, og Susanne Sølvbjerg, CSM Syd – Frivilligsektion.

12.20-13.00   SEKSUELLE UDFORDRINGER
v/ psykolog fra Center for Seksuelt Misbrugte Syd – Behandlingssektion. Hvilke seksuelle udfordringer ser psykologerne i centret, og hvordan behandler de seksuelle senfølger?

13.00-13.10   KORT PAUSE

13.10-14.10   DISSOCIATION
v/ Karin Dyhr, forfatter, underviser, foredragsholder og supervisor. Karin er kompetent og vidende, når vi snakker dissociation på senfølgeområdet. Karin Dyhr tager udgangspunkt i egne erfaringer, empiri og viden, hun har opsamlet gennem årene. Hendes seneste bog Dissociationhar allerede givet mange senfølgeramte og fagpersoner et bedre indblik i den verden.

14.10-14.45   PAUSE

14.45-16.30   SEKSUALITET
v/ Camilla Darre, sexolog med speciale i senfølger og jordemoder. Camilla fortæller om seksualitet og senfølger. Påvirkes vores seksualitet af overgreb i barndommen, og hvordan kommer det typisk til udtryk? Oplægget vil indeholde en mandlig og kvindelig case.

16.30-16.50   AFSLUTNING
Mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til dagens program.

17.00-18.00   ÅBENT HUS I SPOR OG CSM SYD – FRIVILLIGSEKTION.
Kongensgade 72, 1. sal, 5000 Odense C.

HVAD ER SYNLIGHEDSDAGEN?
Seksuelle overgreb og omsorgssvigt i opvæksten sætter sine spor. Følgerne er fysiske, psyskiske, følelsesmæssige og sociale problemer, der gør livet svært.

Der er alt for lidt kendskab til senfølger i Dan- mark. Synlighedsdagen sætter hvert år fokus på forskellige temaer knyttet til konsekvenserne af seksuelle overgreb i opvæksten.

Indslag på Synlighedsdagen spænder vidt. På dagen er der oplægsholdere, der fortæller deres egen historie, og professionelle, der belyser temaet ud fra deres faglige viden.

Læs mere på www.synlighedsdagen.dk

               

20. februar

Bevilling fra VELUX Fonden

CSM Syd – Frivilligsektion har med stor glæde modtaget en bevilling...
22. november

Præsentationsfilm

Hos CSM Syd – Frivilligsektion er der mulighed for at få...
24. marts

NY AFTEN-ÅBNINGSTID i CSMs chatrådgivning

Fra tirsdag d. 23. marts udvider vi vores åbningstider i chatten...