Om VISO-rådgivning og kontakt

For senfølgeramte

VISO-rådgivning til senfølgeramte

Målgruppe
Målgruppen er voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Tilbud
Det centrale i rådgivningen er, at den senfølgeramte oplever sig mødt og forstået og dermed tør tro på en positiv forandring i sit liv. I rådgivningen fokuseres der både på personens vanskeligheder og ressourcer. Der formidles viden om sammenhængen mellem seksuelle overgreb i barndommen og senfølger i voksenlivet. Dvs. viden om, hvad det gør ved et barn at blive udsat for seksuelle overgreb, og hvordan disse overgreb manifesterer sig i voksenlivet som senfølger, f.eks. PTSD, angst, depression, relationelle vanskeligheder, seksuelle vanskeligheder, selvskadende handlinger m.fl. Der psykoedukeres med udgangspunkt i udfordringerne i hverdagen, fx vanskeligheder med grænsesætning, manglende tillid til andre mennesker, lavt selvværd, problemer med nære, herunder intime, relationer, forældrerollen m.m. Målet er øget indrestyring, herunder en reduktion af stressfremkaldende faktorer.  Socialrådgivning inddrages med hensyn til problemstillinger, der ikke er psykiske.

Kontakt
Man kan ringe til VISO på telefon 72424000 og rådføre sig eller sende et henvendelsesskema. Følg linket: https://socialstyrelsen.dk/viso/kontakt-viso

Relaterede Artikler

29. March

Kalender for Frirummet i april

Se hele programmet for Frirummet i april her
27. February

Kalender for Frirummet i marts 2019

Se hele kalenderen her