Om VISO-rådgivning og kontakt

For fagpersoner

VISO-rådgivning til fagpersoner

Målgruppe
Målgruppen kan være en fagperson, der har brug for rådgivning i forhold til hvordan kommunen kan tilrettelægge en faglig indsats eller tilbud. Det kan også være tale om en kommunal forvaltning, der anmoder om en udredning med henblik på en helhedsorienteret, tværfaglig, koordineret indsats i forhold til en borgers fremtidige situation. Endelig kan der være en gruppe af fagpersoner, der står over for en lokal faglig udfordring i forhold til en afgrænset gruppe af borgere.

Tilbud
I forhold til enkelt fagperson rådgives om, hvordan en konkret faglig indsats kan iværksættes.

I forhold til henvendelsen om en udredning afdækkes og beskrives borgerens funktionsniveau og samlede situation, herunder borgerens ressourcer og begrænser. Udredningen følges op af rådgivning til borgeren.

I forhold til en gruppe af fagpersoner etableres typisk temamøder, hvor faggruppen opnår fælles viden om senfølger hos voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Tillige forståelse af de problemstillinger personalegruppen møder hos den senfølgeramte, og hvordan personalegruppen kan håndtere forskellige problemstillinger og dermed støtte den senfølgeramte i positive forandringer.

Kontakt
Ring til VISO og tal med en VISO-konsulent. Derefter sendes et henvendelsesskema til VISO. Følg linket: https://socialstyrelsen.dk/viso/kontakt-viso

Relaterede Artikler

29. March

Kalender for Frirummet i april

Se hele programmet for Frirummet i april her
27. February

Kalender for Frirummet i marts 2019

Se hele kalenderen her