Om projekter i CSM Øst

Vidensformidling

Vidensformidling til fagpersoner

CSM Øst vil i højere grad end tidligere være opsøgende over for fagpersoner i kommuner og regioner. Formålet er dels at formidle viden om senfølger hos voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, dels at informere om CSM Øst’s tilbud. Derudover er det håbet, at parterne kan etablere et gensidigt samarbejde, som får ositive konsekvenser for CSM Øst’s brugere. CSM Øst’s vidensformidlingen kan ske via pjecer, opslag på Facebook, info-møder, undervisning m.m. Samarbejdet mellem parterne kan bestå i mange ting, fx gensidige henvisninger, faglige netværk, samarbejde om konkrete brugere osv

Relaterede Artikler

28. November

Frirummet i december

Se  kalender for Frirummet i december 2018 her
14. November

CSM Øst søger ny centerchef

Centerchef til Center for seksuelt misbrugte (CSM Øst) Er du en...
14. November

Flere midler til behandling af senfølgeramte

Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2019-2022 Regeringen (Venstre, Liberal...