Om CSM Øst

Rammer og vilkår for CSM Øst

Målgruppen for de tre CSM Centre i Danmark er voksne, som lider af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Senfølgerne er ikke kendetegnet ved en bestemt diagnose eller symptom, men kan føre til en række psykiske og sociale problemer i voksenlivet. Det kan betyde et kompliceret forløb for den enkelte, med et behov for hjælp både fra CSM Centrene, det sociale system i kommunerne og fra psykiatrien.

Da en stor del af opgaven med at tilbyde hjælp til senfølgeramte varetages af de tre CSM Centre (CSM Midt Nord i Århus, CSM Syd i Odense og CSM Øst i København), er centrene blevet permanentgjort ved hjælp af satspuljemidler. Beslutningen sikrer, at der eksisterer en specialiseret og landsdækkende indsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Indsatsen på senfølgecentrene er i dag ikke knyttet op på eller koordineret med de øvrige indsatser for målgruppen, der er i henholdsvis kommuner og regioner. Det er vigtigt, at der er en klar opgavefordeling mellem den indsats, som varetages over for senfølgeramte i regi af det psykiatriske system, senfølgecentrene og den kommunale sociale indsats. Derfor iværksatte Social- og Indenrigsministeriet i 2017 en undersøgelse af, hvordan indsatsen i senfølgecentrene kan spille sammen med de øvrige indsatser i regi af sundhedssystemet og det sociale system med henblik på en mere helhedsorienteret indsats for gruppen.

Relaterede Artikler