Om CSM Øst

Målsætning i CSM Øst

Vi tilbyder:

– Individuel og gruppebehandling.
– Socialrådgivning om tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse, sociale ydelser, boligforhold m.m.
– Selvhjælpsgrupper.
– Telefon- og chatrådgivning ved frivillige.
– VISO-rådgivning til den udsatte, de pårørende og fagpersoner.

 

Vores målsætning er:

– At møde den enkelte bruger i hans/hendes udfordringer og have fokus på den pågældendes ressourcer og potentiale
– At forbedre den enkelte brugers aktuelle livssituation ved at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene
– At forbedre den enkelte brugers muligheder for at være tro mod sig selv og indgå i sunde relationer
– At forbedre den enkelte brugers muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning
– At formidle viden om senfølgeproblematikken til fagfolk som led i at sikre målgruppen relevante rådgivnings-, vejlednings- og støttemuligheder
– At sikre et godt samarbejde med relevante parter i kommuner og i psykiatrien, så indsatsen over for brugeren bliver koordineret og helhedsorienteret
– At være opsøgende i forhold til ny viden om behandling af voksne med senfølger
– At medvirke til videns- og erfaringsopsamling, herunder også forskning, med henblik på at sikre højt kvalificeret behandling
– At arbejde for en fortsat synliggørelse og styrkelse af de eksisterende offentlige, private og frivillige tilbud til seksuelt misbrugte

Relaterede Artikler