CSM Øst

Målsætning i CSM Øst

Vi tilbyder:

– Individuel og gruppebehandling.
– Socialrådgivning om tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse, sociale ydelser, boligforhold m.m.
– Selvhjælpsgrupper.
– Telefon- og chatrådgivning ved frivillige.
– VISO-rådgivning til den udsatte, de pårørende og fagpersoner.

 

Vores målsætning er:

– At møde den enkelte bruger i hans/hendes udfordringer og have fokus på den pågældendes ressourcer og potentiale
– At forbedre den enkelte brugers aktuelle livssituation ved at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene
– At forbedre den enkelte brugers muligheder for at være tro mod sig selv og indgå i sunde relationer
– At forbedre den enkelte brugers muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning
– At formidle viden om senfølgeproblematikken til fagfolk som led i at sikre målgruppen relevante rådgivnings-, vejlednings- og støttemuligheder
– At sikre et godt samarbejde med relevante parter i kommuner og i psykiatrien, så indsatsen over for brugeren bliver koordineret og helhedsorienteret
– At være opsøgende i forhold til ny viden om behandling af voksne med senfølger
– At medvirke til videns- og erfaringsopsamling, herunder også forskning, med henblik på at sikre højt kvalificeret behandling
– At arbejde for en fortsat synliggørelse og styrkelse af de eksisterende offentlige, private og frivillige tilbud til seksuelt misbrugte

Relaterede Artikler

19. December

Kalender for Frirummet januar 2019

Se kalenderen for Frirummet i januar 2019 . HER
28. November

Frirummet i december

Se  kalender for Frirummet i december 2018 her
14. November

CSM Øst søger ny centerchef

Centerchef til Center for seksuelt misbrugte (CSM Øst) Er du en...