CSM Midt Nord

Centerleder søges til CSM Midt Nord

CSM Midt Nord er inde i en spændende udvikling, og vi søger en ny centerleder pr. 1. oktober 2019 på fuld tid til at varetage ledelsen af både professionelle og frivillige i Aarhus og til oprettelse af satellitter i Vestjylland og i Nordjylland fra 2020.

CSM Midt Nord blev etableret i 2013 og er en selvejende institution på finansloven under Socialministeriet. I efteråret 2018 blev der bevilget ekstra midler til vores målgruppe, med henblik på at hjælpe flere af de klienter, der står på venteliste. I 2019 tager Folketinget stilling til målgruppens rettigheder i Danmark og den fremtidige model for indsatsen til voksne, der er blevet seksuelt krænket i barndommen.

CSM Midt Nords indsats til målgruppen løftes af engagerede professionelle og frivillige i et konstruktivt samarbejde under ledelse af bestyrelsen for senfølgecenteret. Frivilligsektionen har en daglig leder, der refererer til centerlederen. Centret er fagligt stærkt på området, og er i en meget konstruktiv fase og udvikling – og løfter med stor faglighed og engagement i fællesskab indsatsen for voksne med senfølger. De professionelle og frivillige er således nået langt med at skabe sammenhæng i den helhedsorienterede indsats, og søger en leder som aktivt vil gå forrest i den videre udvikling.

CSM Midt Nord arbejder ligesom CSM Syd og CSM Øst med baggrund i en psykodynamisk referenceramme baseret på forståelse af tilknytning, affekthåndtering, mentalisering og traumer.

 Ledelsesopgaver

Som vores nye leder har du det faglige ansvar for indsatsen for vores målgruppe, og du kommer til at lede den faglige udvikling med ambitioner for både de frivillige og professionelle. Du har ansvar for personalet, hvor du skal skabe trygge rammer for det ofte følelsesmæssige krævende arbejde med udgangspunkt i tillidsbaseret ledelse. Du kommer til at varetage den daglige supervision af teamet i Aarhus og i de nye satellitter, som primært arbejder med en mentaliseringsbaseret tilgang.

Der er samarbejde med de landsdækkende centre på ledelses- og bestyrelsesplan, og du bliver det faglige ansigt udadtil i form af formidling og eksterne undervisningsopgaver. Du kommer til at føre CSM Midt Nord over i den model som Folketinget beslutter i efteråret 2019 med virkning fra 2021, og der vil derfor være videreførelse af samarbejde med Socialministeriet og Socialstyrelsen.

Du har økonomiansvar med budgetlægning samt ansvar for kvalitetssikring og dokumentation af centrets aktiviteter og målopfyldelse i samarbejde med vores ledelsessekretær.

Personlig profil

Vi ønsker os en leder, der har en psykoterapeutisk uddannelse specialiseret indenfor den dynamiske retning, gerne mentaliseringsbaseret, og som har en supervisoruddannelse – eller er parat til at tage en. Du har erfaring med sårbare mennesker med svære relationelle vanskeligheder og tilknytningstraumer, og det er en fordel, hvis du har erfaring med behandling af grupper. Derudover har du tillid til de kompetencer, der ligger i frivillighed.

Du har organisatoriske og administrative evner, og du har ambitioner om at udvikle de organisatoriske rammer for det faglige arbejde i hele organisationen.

Vi ønsker os en centerleder der har teamånd, er rummelig, tydelig, udviser tillid, har gode samarbejdsevner og stor åbenhed. Der vil blive lagt vægt på indlevelse og de menneskelige kvaliteter.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem DP og KL.

Ansøgningen

Ansøgning sendes elektronisk med CV og relevant dokumentation til Anita Gustafsson, ledelsessekretær på agu@csm-midtnord.dk.

For yderligere oplysninger se www.csm-danmark.dk/midt-nord eller skriv til Anita, hvis du ønsker kontakt med bestyrelsesformand Palle Eli Jensen eller Lone Gerup Adamsen, nuværende centerleder og psykolog.

Ansøgningsfrist onsdag 7. august 2019 kl. 09.00.

De to samtalerunder er 19. og 22. august 2019.

Relaterede Artikler

2. November

Større bevilling til CSM centrene

Det er netop besluttet at øge satspuljebevillingen til senfølgeområdet. Vi er...
27. September

Tak til Hindbærsnitteløbet

Tak til Aarhus Hjælper, Berits Løbeskole, Dansk Folkehjælp, Meyerdonationen, Socialrådgiverforeningen og...
14. September

Kreativt værksted

To kreative frivillige opstarter et kreativt værksted i frivilligsektionen. Hver torsdag...