Behandlingssektionen

Sådan får du hjælp

Henvendelse

Det kræver ingen henvisning at henvende sig til CSM Midt Nord. Du kan henvende dig telefonisk, hvilket vi anbefaler, men også på mail eller med post.

Vi har brug for at tale med dig i telefonen for at afklare, om du hører til målgruppen og om terapi hos vores psykologer er det, du er interesseret i. I telefonsamtalen vil vores sekretær stille dig nogle indledende og afklarende spørgsmål, og du vil blive tilbudt en visiterende samtale hos en af vores psykologer.

På grund af ventetiden på behandling vil du også blive informeret om mulighederne for hjælp i vores Frivilligsektion og andre muligheder for at få hjælp. Du kan læse mere om alternative hjælpemuligheder her:

Visiterende samtale

Visitationssamtalen foregår ved en af vores psykologer. Her vil du blandt andet blive spurgt ind til dine nuværende problemer, din baggrund og dine ønsker til behandlingen. Formålet med visitationssamtalen er, at du sammen med psykologen finder ud af, om et behandlingsforløb her vil kunne hjælpe dig på vej i den forandring i dit liv, som du har ønske om.

Finder både du og vi frem til at et behandlingsforløb i CSM Midt Nord kan hjælpe dig med dine senfølger, vil du blive skrevet på venteliste til behandling.

Ventetid

Du skal forberede dig på lang ventetid mellem den visiterende samtale til opstart af terapi. Vi anbefaler at kontakte vores frivilligsektion, som har en vifte af gode tilbud og aktiviteter. Du kan læse mere om dem her:

Målgruppe for terapi er mænd og kvinder

Er du over 18 år og har  været udsat for seksuelle overgreb inden dit fyldte 18 år er du målgruppen for indsatsen i CSM Midt Nord.

Ved henvendelsen og visitationen vil der blive foretaget en individuel vurdering  af dine behov og udfordringer, lavet aftaler og lagt en plan efter aftale med dig.

Behandlingen bygger både på dine ønsker og  vores psykologfaglige vurdering. Behandlingen er helhedsorienteret og bygger på grundlæggende forståelse for traumatisering i nære relationer. Terapien i CSM Midt Nord varetages af psykologer, der er specialiseret i at behandle voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen.

Effekten af behandlingen er afhængig af, at du engagerer dig i forløbet og møder op til alle samtaler; også når det måske er sværest.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er i vores målgruppe, er du naturligvis også velkommen til at kontakte os.

Relaterede Artikler

2. November

Større bevilling til CSM centrene

Det er netop besluttet at øge satspuljebevillingen til senfølgeområdet. Vi er...
27. September

Tak til Hindbærsnitteløbet

Tak til Aarhus Hjælper, Berits Løbeskole, Dansk Folkehjælp, Meyerdonationen, Socialrådgiverforeningen og...
14. September

Kreativt værksted

To kreative frivillige opstarter et kreativt værksted i frivilligsektionen. Hver torsdag...