Behandlingssektionen

Behandlingsforløbet

Terapien i CSM Midt Nords behandlingssektion er en mulighed for at starte en ny proces, hvor vi kan støtte dig i at arbejde med den forandring, du ønsker. Det er vigtigt, at du selv vil være aktiv i at tage de trin, der skal til og komme stabilt. Det er vigtigt at turde prøve forandring af sårbare mønstre og holde fast; også ved modgang.

 

Hvor lang tid tager det at gå til psykologbehandling for senfølger?

Det tager tid at finde tillid i relationer og at forandre nogle dybe mønstre og ar på sjælen. Derfor har du mulighed for at gå i langvarig terapi i CSM Midt Nord. I gruppeterapien kan man gå i op til 2 år, og vi anbefaler at du indstiller sig på at deltage i mindst 1 år. I individuelle behandlingsforløb kan man gå i op til 1½ år.

Aktuel ventetid til senfølgegruppe og til terapi: 1,5 år

 

Visitationssamtale

En henvendelse til CSM Midt Nord kræver ingen henvisning. Du kan henvende dig til behandlingssektionen telefonisk i vores åbningstid eller via e-mail (link).
Ved henvendelse til behandlingssektionen vil du blive inviteret til 1-2 visitationssamtaler ved en af behandlingssektionens psykologer. Ved samtalerne vil vi bl.a. orientere om CSM Midt Nords tilbud og spørge ind til nuværende problemer, din baggrund og historie og ønsker til terapi. Visitationssamtalerne har til formål, at du og psykologen finder ud af, om du vil have gavn af vores tilbud og i givet fald, om det vil være bedst for dig med individuel- eller gruppeterapi. Der er afsat 1,5 time til første visitationssamtale. Efter 1. visitationssamtale vil du modtage et spørgeskema som skal besvares hjemme og sendes retur til CSM Midt Nord inden 2. visitationssamtale. Her vil der blive givet tilbagemelding på spørgeskemaet, som ligeledes indgår som et led i forskningssamarbejde med Syddansk Universitet.
Hvis psykologen vurderer, at tilbuddet ved CSM Midt Nords behandlingssektion ikke er den bedste behandling for dig, vil du og psykologen tale om, hvor du ellers kan søge hjælp.

 

Behandlingsmetode- og profil

Som voksen med senfølger kan man ofte have svært ved at indgå i relationer til andre såvel som sig selv. Disse vanskeligheder kan hænge sammen med, at man er blevet ramt på sin mentalisering, dvs. forståelsen af følelser, tanker og behov hos én selv og hos andre; at have sindet på sinde. Når mentaliseringen svigter, bliver det vanskeligt at forstå sig selv og andre i lyset af de tanker, følelser, ønsker og behov, der hele tiden påvirker vores handlinger og vores samspil med hinanden.

Behandlingen i CSM Midt Nord foregår ud fra en mentaliseringsbaseret forståelses- og referenceramme. Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) integrerer styrkerne ved flere teoretiske og kliniske metoder ud fra en grundlæggende psykodynamisk forståelse hvor tilknytning, håndtering af følelser og relationer står som helt centrale begreber.
Vanskeligheder med mentalisering kan betyde, at man ofte har konflikter; ofte misforstår andre eller oplever sig selv misforstået. Det kan opleves som at man ‘går i sort’, ‘ryger helt ned i kulkælderen’, ‘står helt af’ og kan føre til at man bare må væk, må overspise, gøre skade på sig selv, etc. Man kan altså have oplevelser, hvor det bliver svært at tænke klart, man begynder måske at tænke mere sort-hvidt, føler sig overvældet eller bliver meget mistænksom eller usikker på sig selv.

Det vil styrke den enkelte i den livslange proces det er at lære at leve med fortiden som fortid, og med den betydning krænkelserne og senfølgerne har haft på ens liv. Derved kan man gradvist opbygge en stærkere identitet og acceptere sig selv, som man er med både ressourcer og sårbarhed, forankret i en bedre egenomsorg, kontakt til egen naturlige krop og tro på, at man har ret til at sige til og fra og mærke at skyld og skam slipper sit tag. Samtidig med denne bedre individuelle styrke og integritet vil man via behandlingen blive bedre til at indgå i relationer til andre og styrkes i sin evne til tilknytning med mulighed for at opbygge nærhed til andre mennesker i takt med at tilliden bedres.

Terapiforløb i CSM Midt Nords behandlingssektion vil altid foregå i et ligeværdigt samarbejde med udgangspunkt i og respekt for den enkeltes individualitet, ønsker og behov, og vi vil tilstræbe at alliancen mellem klient og psykolog vil være anerkendende, engageret og fagligt og etisk solidt funderet.

 

Senfølgegruppe

Senfølgegruppen er et undervisningsforløb for voksne mænd og kvinder med senfølger efter seksuelle overgreb, og det danner grundlag for at få bedst muligt udbytte af din terapi.
Formålet med forløbet er at formidle viden om seksuelle overgreb og senfølger, så du får en bedre mulighed for at forstå dig selv og dine reaktioner. Ved en bedre forståelse opstår der nye muligheder for at mestre senfølgerne og deres indflydelse på dit hverdagsliv.
Vi anbefaler alle, der står på venteliste til terapi i CSM, at deltage i undervisningsforløbet. Det er en god måde at blive introduceret til og forberedt på den behandling, man skal starte på i behandlingssektionen. Forløbet ligger derfor oftest inden man starter på den aftalte gruppeterapi eller individuelle terapi.
Undervisningen foregår i frivilligsektionens lokaler i grupper med op til 14 deltagere (både mænd og kvinder) med to af centrets psykologer som undervisere. Gruppen mødes 9 gange henover foråret eller efteråret. Hver gang tages et bestemt emne op, og der veksles mellem oplæg fra underviserne og fælles drøftelse af emnet i gruppen.

Selve terapiforløbet sker som Gruppeterapi eller individuel terapi.

 

Afbudspolitik

For at få det bedste udbytte af terapien er det vigtigt, at komme stabilt til samtalerne. Vi indleder derfor alle individuelle behandlingsforløb med 3-5 samtaler, for at finde frem til et fokus i terapien og for at finde frem til om terapien vil være hjælpsom for dig og du kan komme frem.

CSM Midt Nords behandlingssektion har følgende regler om afbud:
• Skal du ændre din tid, skal det ske senest fire arbejdsdage før aftalt tid. Derefter er eneste gyldige afbudsgrund sygdom eller barns sygdom.
• Ved sygdom eller barns sygdom er seneste tidspunkt for afbud kl. 9.30 på den aftalte dag.
• Gentagne afbud fører til drøftelse med psykologen om det giver mening at fortsætte terapien.
• Gentagne afbud og udeblivelser fører til afslutning af terapien.

Vi finder det vigtigt at man møder stabilt til sin terapi for både at tage sig og sine behov alvorligt. Og vi har en forpligtelse på at anvende vores psykologers tid og ressourcer bedst muligt; også med tanke på de mange mennesker, der venter på at komme til.

Relaterede Artikler

2. November

Større bevilling til CSM centrene

Det er netop besluttet at øge satspuljebevillingen til senfølgeområdet. Vi er...
27. September

Tak til Hindbærsnitteløbet

Tak til Aarhus Hjælper, Berits Løbeskole, Dansk Folkehjælp, Meyerdonationen, Socialrådgiverforeningen og...
14. September

Kreativt værksted

To kreative frivillige opstarter et kreativt værksted i frivilligsektionen. Hver torsdag...