Behandlingssektionen

Behandlingssektionen tilbyder gratis psykologhjælp ved autoriserede og højtspecialiserede psykologer med erfaring i behandling af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Alle kan ringe til os eller sende en mail for kontakt. Vi skal ikke have en henvisning og er uafhængige af kommunerne og sundhedsvæsenet.

Visitation – kan jeg få behandling?

Når man kontakter CSM Midt Nord for at høre om man kan komme i terapi, er det første der sker, at man taler med vores sekretær, om man hører til målgruppen. Dernæst får man en tid til visitation hos en af psykologerne. Visitationen består typisk af 2 samtaler og udfyldelse af spørgeskemaer vedr. senfølgerne. Derefter aftales  en plan for et muligt forløb, og man kommer på venteliste, hvis man hører til målgruppen efter en psykologfaglig vurdering, og man siger ja til vores forslag.

Et typisk behandlingsforløb

Et behandlingsforløb indledes med et forløb i senfølgegruppe med undervisning om senfølger og efterfølges af et terapiforløb, der enten er i gruppe eller individuelt og ligger på et fast tidspunkt fra uge til uge.

Der tilbydes terapi i op til 2 år i gruppeterapi og i op til 1½ år i individuel terapi.

Mentaliseringsbaseret terapi og metode

Behandlingen i CSM Midt Nord foregår ud fra en mentaliseringsbaseret forståelses- og referenceramme. Mentaliseringsbaseret terapi integrerer styrkerne ved flere teoretiske og kliniske metoder ud fra en grundlæggende psykodynamisk forståelse, hvor tilknytning, affektregulering og selvets integritet i relationer står som helt centrale begreber. Mentaliseringsbaseret terapi er dokumenteret virkningsfuld i forhold til traumer og problemer i relationer.

Mentalisering handler om at have sindet på sinde. At man opøver sin opmærksomhed på egne og andres følelser, tanker, behov og motiver. Det drejer sig om at kunne indgå i nære relationer og at undgå misforståelser og føle klarere, hvad der er en selv og hvor ens grænser går.

Det vil styrke den enkelte i den livslange proces, det er at lære at leve med fortiden som fortid, og med den betydning krænkelserne og senfølgerne har haft på ens liv. Derved kan man gradvist opbygge et stærkere selv og identitet og acceptere sig selv, som man er med både ressourcer og sårbarhed, forankret i en bedre egenomsorg, kontakt til egen naturlige krop og tro på, at man har ret til at sige til og fra med håb til fremtiden, og hvor skylden og skammen slipper sit tag.

Samtidig med denne bedre individuelle styrke og integritet vil man via behandlingen blive bedre til at indgå i  relationer til andre og styrkes i sin evne til tilknytning med mulighed for at opbygge nærhed til andre mennesker i takt med at tilliden bedres.

Behandlingsforløb i CSM Midt Nord vil altid foregå i et ligeværdigt samarbejde med udgangspunkt i og respekt for den enkeltes individualitet, ønsker og behov, og vi vil tilstræbe at alliancen mellem klient og psykolog vil være anerkendende, ligeværdig, engageret og fagligt og etisk solidt funderet.

Du kan finde psykologerne her. 

Relaterede Artikler

2. November

Større bevilling til CSM centrene

Det er netop besluttet at øge satspuljebevillingen til senfølgeområdet. Vi er...
27. September

Tak til Hindbærsnitteløbet

Tak til Aarhus Hjælper, Berits Løbeskole, Dansk Folkehjælp, Meyerdonationen, Socialrådgiverforeningen og...
14. September

Kreativt værksted

To kreative frivillige opstarter et kreativt værksted i frivilligsektionen. Hver torsdag...