Tema // Behandling, Brugere, Fagpersoner, Pårørende, Senfølger

Stor tak til Det Obelske Familiefond

Det er med stor glæde, at CSM Midt Nord har modtaget en bevilling fra det Obelske Familiefond til etablering af selvhjælpsgrupper og til at udvikle og kvalificere vores chattilbud. Via denne bevilling, ser vi frem til at kunne tilbyde hjælp og støtte til endnu flere borgere i hele Region Midt- og Nordjylland, der udfordres af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Herfra skal lyde en stor tak til Det Obelske Familiefond.

               

2. november

Reorganisering af CSM Midt Nord fra 2021

CSM Midt Nord har bevilling til at fortsætte vores arbejde med...