Tema // Uncategorized

CSM Midt Nord søger frivillige

Vil du hjælpe med at gøre en forskel for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen?

Har du en god ansvarsfølelse og en psykisk robusthed?

Er du i besiddelse af en evne til at møde dine medmennesker i øjenhøjde?

Har du mod på at håndtere svære samtaler og problemstillinger?

Så er det DIG vi har brug for!

Din funktion

Du vil blive en del af et engageret team af både frivillige og ansatte, der varetager tilbuddene i frivilligsektionen. Vores frivillige løser opgaver inden for en række forskellige tilbud:

 • Cafévært i vores café
 • Samtaleforløb for mænd, kvinder og pårørende.
 • Gruppeleder i vores selvhjælpsgrupper
 • Telefonrådgiver
 • Chatrådgiver
 • Kropslige, musiske, kreative og sociale tilbud
 • Administrative opgaver

Der er en høj grad af medbestemmelse omkring, hvilke opgaver du kunne byde ind på. Det afhænger både af, hvad du selv brænder for, hvilke kompetencer du har, og hvor vi har brug for flere frivillige kompetencer.  

Du vil blive klædt grundigt på til opgaven gennem kursus, sparring og løbende supervision.

Bemærk: For at blive en del af teamet skal du klædes på via et introkursus.
Næste gang er d. 18. november 2019 kl. 9-16.

På kurset vil du:

 • Blive introduceret til CSM Midt Nord; hvem er vi, og hvilke tilbud har vi til målgruppen
 • Få en grundig introduktion til målgruppen, seksuelle overgreb, senfølger, traumer og vores mentaliserende tilgang.
 • Blive undervist i den pædagogiske tilgang, retningslinjer og erfaringer.
 • Få muligheden for at afprøve bl.a. chatrådgivning i praksis.

Hvem er CSM Midt Nord?

CSM Midt Nord er et ud af i alt tre senfølgecentre for seksuelt misbrugte i Danmark, som alle har som hovedformål at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger efter overgreb i barndommen. Centeret består af en behandlingssektion og en frivilligsektion. I behandlingssektionen varetages terapiforløb for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. I frivilligsektionen driver ansatte og frivillige en række tilbud til målgruppen. 

Du kan læse mere om CSM Midt Nord på www.csm-danmark.dk/midt-nord

Formålet med at være frivillig hos CSM Midt Nord

Der er meget skam, skyld og tabu forbundet med seksuelle overgreb, og derfor ved vi, at mange er alt for længe om at dele sine oplevelser, tanker og følelser med andre. Derfor er det en af vores vigtigste opgaver at tage godt imod enhver ny, der finder modet til at kontakte os. Det gælder uanset, om vedkommende dukker op i caféen, ringer til os i telefonrådgivningen eller skriver til os i chatrådgivningen. Efterfølgende er det vores vigtigste opgave at skabe rammerne for, at vores brugere kan møde ligesindede, få rådgivning og indgå i trygge og nærværende samtale med hinanden og med frivillige og ansatte.

Vi tilbyder

 • Løbende tilbud om faglige og sociale arrangementer
 • Sparring og feedback på det rådgivende arbejde
 • Supervision ved psykolog
 • Et givende og støttende fællesskab med andre engagerede frivillige
 • En grundig indføring i målgruppen og dens udfordringer
 • En grundig indføring i de opgaver, du skal varetage

Vores forventninger til dig

 • Du har flair for eller erfaring med støttende og udviklende samtaler
 • Du har en evne til at sætte dig i andre menneskers sted – måske lidt ud over det sædvanlige
 • Du har en forståelse for gruppeprocesser og kan skabe et trygt og meningsfyldt miljø i caféen
 • Du er afklaret med din egen situation og har arbejdet med dig selv, hvis du selv har været udsat for seksuelle overgreb i barndom eller voksenliv
 • At du kan deltage i kursusdag d. 18. november kl. 9-16, og at du generelt er indstillet på at prioritere faglige arrangementer og månedlig supervision for at være bedst mulig klædt på til at modtage målgruppen
 • At du kan forpligte dig til at have en vagt hver eller hver anden uge
 • At du kan forpligte dig i minimum et år. Dette af hensyn til vores målgruppe, da det tager tid at opbygge en tillidsfuld relation til dem.

Kontakt os

Kan du genkende dig selv i beskrivelsen? Kontakt daglig leder Mette Løvstad for at høre mere om at være frivillig hos os.

 24245095
 mml@csm-midtnord.dk

Interesserede inviteres til en samtale, hvor du får lejlighed til at fortælle lidt om dig selv, og vi fortæller lidt om CSM Midt Nord, og hvad det indebærer at være frivillig hos os.

Bemærk at der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.

Relaterede Artikler

7. October

Psykolog søges til CSM Midt Nord

CSM Midt Nord har en stilling som fuldtidsansat (37 timer) psykolog...
1. October

Ny centerleder hos CSM Midt Nord

Pr. 1. oktober 2019 er Anne Helene Døssing tiltrådt som centerleder...
26. September

CSM Midt Nord åbner i Herning og Aalborg

Folketinget har bevilget ekstra midler til senfølgeområdet. Det betyder, at CSM...