Tema // Uncategorized

Psykolog søges til CSM Midt Nord

CSM Midt Nord har en stilling som fuldtidsansat (37 timer) psykolog i behandlingssektionen ledig til besættelse pr. 1. januar 2020.  

CSM Midt Nord er en arbejdsplads, der varetager specialiseret psykoterapeutisk behandling af voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Vores psykoterapeutiske forløb er af længere varighed på grund af målgruppens behov for gennemarbejdning af komplekse og indgribende psykiske mén. Vi søger en klinisk psykolog med viden om og engagement i psykoterapeutisk behandling af traumatiserede voksne ud fra en grundlæggende forståelse af virkningen af tilknytning, traumer og relationer.

CSM Midt Nord blev etableret i 2013 og er en selvejende institution på finansloven og hører under Socialministeriet. CSM Midt Nords indsats til målgruppen løftes af engagerede professionelle og frivillige i et konstruktivt samarbejde i vores to afdelinger i Aarhus. I 2020 har vi modtaget en afgrænset bevilling til at oprette to mindre behandlingssektioner i Herning og Aalborg, så vi får mulighed for at hjælpe flere af de klienter, der står på venteliste. Vores arbejdsplads er derfor i færd med at udvide og udvikle sig yderligere, hvorfor vores nye psykolog både vil bidrage til den kommende forandring og samtidig være med til at bevare de virksomme behandlingsprincipper i arbejdet med længerevarende psykoterapi.

Vi ønsker en kollega, der er motiveret for at indgå i et psykologfagligt fællesskab og har følgende kvalifikationer:

  • Klinisk erfaring med voksne, der har senfølger af seksuelle overgreb eller er præget af traumetilstande.
  • Autorisation og evt. psykoterapeutisk efteruddannelse.
  • Formidlingsevne og/eller undervisningserfaring.
  • Erfaring med relationel psykodynamisk psykoterapi samt interesse i mentaliseringsbaseret terapi.
  • Erfaring med og/eller interesse for VISO-specialistopgaver.
  • Samarbejdsevner, selvstændighed og åbenhed.

Vi tilbyder mulighed for at blive del af en dynamisk og velfungerende behandlingssektion for en vigtig målgruppe, hvor faglig udvikling prioriteres højt og fælles refleksion og procesforståelse er et vilkår, såvel i vores samarbejde som i de individuelle og i de gruppeterapeutiske forløb. Vi har et godt etableret internt teamsamarbejde med psykologkolleger og frivilligsektion og samarbejder med de øvrige centre på landsplan. Vi får ca. månedligt 1 dags supervision af ekstern MBT-supervisor og har derudover intern supervision.

Løn i henhold til overenskomst mellem DP og KL.

Send din ansøgning med CV og relevant dokumentation til ledelsessekretær Anita Gustafsson på agu@csm-midtnord.dk

Ansøgningsfrist fredag 1. november 2019 kl. 9.00. Samtaler afholdes tirsdag 12. november 2019.

Du kan læse meget mere om CSM Midt Nord her på hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Anita Gustafsson på 61 20 80 64. Anita kan formidle kontakt til centerleder Anne Helene Døssing eller en af psykologerne.

Relaterede Artikler

9. October

CSM Midt Nord søger frivillige

Vil du hjælpe med at gøre en forskel for voksne med...
1. October

Ny centerleder hos CSM Midt Nord

Pr. 1. oktober 2019 er Anne Helene Døssing tiltrådt som centerleder...
26. September

CSM Midt Nord åbner i Herning og Aalborg

Folketinget har bevilget ekstra midler til senfølgeområdet. Det betyder, at CSM...