Tema // Uncategorized

CSM Midt Nord søger frivilligkoordinatorer

CSM Midt Nord søger en fuldtidskoordinator eller to deltids koordinatorer (20 timer hver) til vores to nye satellitter i hhv. Herning og Aalborg. I hver af de to satellitter ansættes også to psykologer, der skal varetage behandlingen.

CSM Midt Nord blev etableret i 2013 og er en selvejende institution på finansloven og hører under Socialministeriet. Formålet er at hjælpe målgruppen voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, bosiddende i Region Midt- og Nordjylland.

CSM Midt Nords indsats til målgruppen løftes af engagerede professionelle og frivillige i et tæt og konstruktivt samarbejde.

I den frivillige indsats er der fokus på med- og mellemmenneskelige aktiviteter som fx åben café, selvhjælpsgrupper, samtaler, telefonrådgivning og sociale arrangementer. Aktiviteterne har til hensigt at understøtte den langvarige proces, der er brug for, for at afhjælpe senfølger.

I efteråret 2018 blev der bevilget ekstra midler til vores målgruppe, så vi har mulighed for at udvide med de to satellitter og dermed nå længere ud til målgruppen.

Din opgave bliver med sparring, støtte og oplæring fra lederen af CSM Midt Nords frivillige indsats at starte og udvikle det frivillige arbejde indenfor senfølgeområdet i hhv. Herning og Aalborg. Du kan i høj grad præge aktiviteterne med dine egne idéer. Vi forestiller os, at processen foregår i tæt samarbejde med lokale foreninger, grupper og lokale nøglepersoner.

Dine opgaver bliver at

 • Søsætte og udvikle inspirerende tilbud til målgruppen
 • Være i tæt kontakt med brugerne, fx afholde forsamtaler
 • Rekruttere og uddanne frivillige
 • Skabe gode rammer og et udviklende miljø for frivillige
 • Opbygge gode samarbejdsrelationer med relevante kommunale og frivillige tilbud

Hvad kan du?

 • Personligt og fagligt kan du indgå i mangfoldige relationer og møde mennesker i øjenhøjde.
 • Du har erfaring med frivilligt arbejde og meget gerne med målgruppen.
 • Du kan håndtere grænseproblematikker og anerkende og synliggøre ressourcer hos udsatte voksne.
 • Du har lokalkendskab.
 • Du kan skabe trygge rammer for de frivillige og brugerne.
 • Du kan udvikle aktiviteter og rådgivning i samspil med den daglige leder af CSM Midt Nords frivilligindsats.
 • Du er stærk organisatorisk og evner overblik og prioritering i den daglige drift.

Ansættelserne i Herning og Aalborg er foreløbigt begrænset fra 1.1.2020 – 31.12.2020, men med mulighed for og håb om forlængelse. Arbejdstiden vil variere med både dag- og aftenarbejde alt efter aktiviteternes art. Løn efter aftale.

Vil du høre mere om stillingen kan du kontakte leder af den frivillige indsats Mette Møller Løvstad på 24245095 og mml@csm-midtnord.dk

Ansøgning sendes elektronisk med CV til ledelsessekretær Anita Gustafsson på agu@csm-midtnord.dk med tydelig markering af, om du søger et af de to deltidsjob eller du søger fuldtidsjobbet med ansvar for begge satellitter.

Ansøgningsfrist er 1. november 2019 kl. 12.00. Samtaler afholdes mandag den 18. november 2019 i Århus. 

Relaterede Artikler

9. October

CSM Midt Nord søger frivillige

Vil du hjælpe med at gøre en forskel for voksne med...
7. October

Psykolog søges til CSM Midt Nord

CSM Midt Nord har en stilling som fuldtidsansat (37 timer) psykolog...
1. October

Ny centerleder hos CSM Midt Nord

Pr. 1. oktober 2019 er Anne Helene Døssing tiltrådt som centerleder...